Πιστοποιητικά
 • ΚΙΝΑ QINGZHOU JINHAO NEW MATERIAL CO.,LTD Πιστοποιήσεις
  Πρότυπο: CERTIFICATE OF CONFORMITYENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATION
  Αριθμός: NO.10423E01032R2S
  Ημερομηνία Έκδοσης: 2023-08-16
  Ημερομηνία λήξης: 2026-08-18
 • ΚΙΝΑ QINGZHOU JINHAO NEW MATERIAL CO.,LTD Πιστοποιήσεις
  Πρότυπο: CERTIFICATE OF CONFORMITYQUALITY MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATION
  Αριθμός: NO.10423Q01592R1S
  Ημερομηνία Έκδοσης: 2023-08-16
  Ημερομηνία λήξης: 2026-08-18
QC Προφίλ

 


QINGZHOU JINHAO NEW MATERIAL CO.,LTD έλεγχος ποιότητας 0

 

 

 

QINGZHOU JINHAO NEW MATERIAL CO.,LTD έλεγχος ποιότητας 1

QINGZHOU JINHAO NEW MATERIAL CO.,LTD έλεγχος ποιότητας 2

QINGZHOU JINHAO NEW MATERIAL CO.,LTD έλεγχος ποιότητας 3

QINGZHOU JINHAO NEW MATERIAL CO.,LTD έλεγχος ποιότητας 4QINGZHOU JINHAO NEW MATERIAL CO.,LTD έλεγχος ποιότητας 5QINGZHOU JINHAO NEW MATERIAL CO.,LTD έλεγχος ποιότητας 6QINGZHOU JINHAO NEW MATERIAL CO.,LTD έλεγχος ποιότητας 7QINGZHOU JINHAO NEW MATERIAL CO.,LTD έλεγχος ποιότητας 8QINGZHOU JINHAO NEW MATERIAL CO.,LTD έλεγχος ποιότητας 9

 

 

 

QINGZHOU JINHAO NEW MATERIAL CO.,LTD έλεγχος ποιότητας 10

QINGZHOU JINHAO NEW MATERIAL CO.,LTD έλεγχος ποιότητας 11

QINGZHOU JINHAO NEW MATERIAL CO.,LTD έλεγχος ποιότητας 12

QINGZHOU JINHAO NEW MATERIAL CO.,LTD έλεγχος ποιότητας 13

QINGZHOU JINHAO NEW MATERIAL CO.,LTD έλεγχος ποιότητας 14

QINGZHOU JINHAO NEW MATERIAL CO.,LTD έλεγχος ποιότητας 15